Yekta Güngör Özden - Ceza

-Kimi zaman bir bakış bile cezadır.- Cezalar sakıncalı davranışlar için öngörülen yaptırımlardır. Yasaların öngördüğü cezalar tüm yurtta uygulanan, eylem sahibini kimi kısıtlamalar ve çektirimlerle bağlayan, sınırlayan kurallardır. Yaşamda karşılaşılan ceza kaynakları ve türleri değişiktir. Türk Ceza Yasası’nın öngördüğü kurallardan başka tüzüklerin, yönetmeliklerin, kimi düzenlemelerin eylem ve durumlar için öngördükleri cezalar vardır. Disiplin cezaları yaşamda sık []

Yekta Güngör Özden - Ceza
Dipnot
Dipnot
-Kimi zaman bir bakış bile cezadır.- Cezalar sakıncalı davranışlar için öngörülen yaptırımlardır. Yasaların öngördüğü cezalar tüm yurtta uygulanan, eylem sahibini kimi kısıtlamalar ve çektirimlerle bağlayan, sınırlayan kurallardır. Yaşamda karşılaşılan ceza kaynakları ve türleri değişiktir. Türk Ceza Yasası’nın öngördüğü kurallardan başka tüzüklerin, yönetmeliklerin, kimi düzenlemelerin eylem ve durumlar için öngördükleri cezalar vardır. Disiplin cezaları yaşamda sık []