Vehbi Tülek : "Hiçbirimiz ölümü istemeyiz ki!.."

"Kim Allahü teâlâya kavuşmayı isterse, Allahü teâlâ da ona kavuşmayı ister..."Abdullah bin Yezîd el-Mukrî hazretleri Tebe-i tabiînin büyüklerinden olup hadîs ve kırâat âlimlerindendir. Basra'da doğdu. Tabiînin büyüklerinden ders aldı. Basra ve Mekke'de yetmiş seneden fazla Kur'ân-ı kerîm okuttu. Yüzon yaşında iken 213 (m. 828) yılında Mekke'de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şunlardır:Müslim'de Abdullah bin Zeyd el-Mukrî'den rivâyet edilen hadîs-i şerîfte Peygamber e...

Dipnot
Dipnot
"Kim Allahü teâlâya kavuşmayı isterse, Allahü teâlâ da ona kavuşmayı ister..."Abdullah bin Yezîd el-Mukrî hazretleri Tebe-i tabiînin büyüklerinden olup hadîs ve kırâat âlimlerindendir. Basra'da doğdu. Tabiînin büyüklerinden ders aldı. Basra ve Mekke'de yetmiş seneden fazla Kur'ân-ı kerîm okuttu. Yüzon yaşında iken 213 (m. 828) yılında Mekke'de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şunlardır:Müslim'de Abdullah bin Zeyd el-Mukrî'den rivâyet edilen hadîs-i şerîfte Peygamber e...