Vehbi Tülek : Haram işlemekte olanı söz ile menetmelidir!

Şerefüddîn Dâvûd-i Kayserî hazretleri Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde yetişen âlim ve velîlerdendir. 1261'de (H.659) Kayseri'de doğdu. İlk önce Kayseri ve çevresinde ilim tahsîl etti. Sonra Mısır'a gitti. Kâhire'de hadîs-i şerîf, tefsir ve diğer aklî ve naklî ilimleri tahsîl etti. Bu sırada İznik'i fetheden Osmanlı Sultânı Orhan Gâzi ilk olarak yaptırdığı Orhâniye Medresesine Dâvûd-i Kayserî'yi müderris tâyin etti. 1350 (H.751) yılında İznik'te vefât etti.Bu mübarek zat, bir dersinde şunlar...

Dipnot
Dipnot
Şerefüddîn Dâvûd-i Kayserî hazretleri Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde yetişen âlim ve velîlerdendir. 1261'de (H.659) Kayseri'de doğdu. İlk önce Kayseri ve çevresinde ilim tahsîl etti. Sonra Mısır'a gitti. Kâhire'de hadîs-i şerîf, tefsir ve diğer aklî ve naklî ilimleri tahsîl etti. Bu sırada İznik'i fetheden Osmanlı Sultânı Orhan Gâzi ilk olarak yaptırdığı Orhâniye Medresesine Dâvûd-i Kayserî'yi müderris tâyin etti. 1350 (H.751) yılında İznik'te vefât etti.Bu mübarek zat, bir dersinde şunlar...