Süleyman Seyfi Öğün : 2023'e doğru..

Her şey II. Umûmî Harp sonrasında değişmeye başladı. NATO-˜ya dâhil olduktan ve kurucu ilkeleri yumuşatan, gûya daha ve demokratik iktidârların işbaşına gelmesiyle, siyâsal -toplumsal kültürümüz esnemeye başladı. Bizi yoran aksine, "", "", "", "pratik düşünen ve davranan" hemhâl olmaya başladık. Bir de onların tüketim standartları bizleri büyüledi. Tabiî ki bu dönüşüm bir anda ve kolay olmadı. Amerika'nın 1950-1980 arasındaki on seneler içinde, bilhassa Soğuk Savaş'ın tesiriyle organik siyâsal v...

Dipnot
Dipnot
Her şey II. Umûmî Harp sonrasında değişmeye başladı. NATO-˜ya dâhil olduktan ve kurucu ilkeleri yumuşatan, gûya daha ve demokratik iktidârların işbaşına gelmesiyle, siyâsal -toplumsal kültürümüz esnemeye başladı. Bizi yoran aksine, "", "", "", "pratik düşünen ve davranan" hemhâl olmaya başladık. Bir de onların tüketim standartları bizleri büyüledi. Tabiî ki bu dönüşüm bir anda ve kolay olmadı. Amerika'nın 1950-1980 arasındaki on seneler içinde, bilhassa Soğuk Savaş'ın tesiriyle organik siyâsal v...