Ömer Lekesiz : Şeyh Muhyiddin'den seçilmiş sözler

İmam Gazzâlî İhyâ'sında ilmi kalbimizin ibadeti, ruhumuzun namazı, özümüzün Allah'a yaklaşması olarak tanımlar. Buna göre müminin hayatı ilim içinde şekillenir, onunla meyve verir ve kulluğunun derecesi yine onunla tayin edilir. Körün köre rehberlik edememesindeki gibi, ilim de cahilden gelmez ancak bilgiyi doğru öğrenen ve kavrayan kalp sahibi birinin aklından diğer kalp ve akıl sahiplerine gelir. Ekrem Demirli tercümesiyle, İbnü'l-Arabî'nin Fütuhât-ı Mekkiyye'sinden yaptığımız seçmelerin bir y...

Dipnot
Dipnot
İmam Gazzâlî İhyâ'sında ilmi kalbimizin ibadeti, ruhumuzun namazı, özümüzün Allah'a yaklaşması olarak tanımlar. Buna göre müminin hayatı ilim içinde şekillenir, onunla meyve verir ve kulluğunun derecesi yine onunla tayin edilir. Körün köre rehberlik edememesindeki gibi, ilim de cahilden gelmez ancak bilgiyi doğru öğrenen ve kavrayan kalp sahibi birinin aklından diğer kalp ve akıl sahiplerine gelir. Ekrem Demirli tercümesiyle, İbnü'l-Arabî'nin Fütuhât-ı Mekkiyye'sinden yaptığımız seçmelerin bir y...