Murat Bardakçı : Son Halife'nin torunu ve Haydarabad'ın son "Nizam"ı Bereket Jah, İstanbul'da vefat etti

Haydarabad'ın son "Nizam"ı yani hükümdarı ve son Halife Abdülmecid Efendi'nin torunu Bereket Jah, önceki gün İstanbul'da vefat etti. İngilizce unvânı "H.E.H", yani "His Exalted Highnes"; tam adı ve unvânı da "Prens Rüstem-i Devrân, Aristû-yi zamân, Muzafferü'l-Mülk ve'l-Memâlik, Nizâmü'l-mülk, Nizâmü'd-devle, Sipehsâlâr, Feth-i ceng, Haydarabad ve Berar Nizam'ı Âsaf Jah VIII Nevvâb Mîr Mükerrem Bereket Ali Han Sıddık Bahadır" olan Bereket Jah'ın cenazesi Hindistan'a gönderilecek ve Haydarabad'd...

Dipnot
Dipnot
Haydarabad'ın son "Nizam"ı yani hükümdarı ve son Halife Abdülmecid Efendi'nin torunu Bereket Jah, önceki gün İstanbul'da vefat etti. İngilizce unvânı "H.E.H", yani "His Exalted Highnes"; tam adı ve unvânı da "Prens Rüstem-i Devrân, Aristû-yi zamân, Muzafferü'l-Mülk ve'l-Memâlik, Nizâmü'l-mülk, Nizâmü'd-devle, Sipehsâlâr, Feth-i ceng, Haydarabad ve Berar Nizam'ı Âsaf Jah VIII Nevvâb Mîr Mükerrem Bereket Ali Han Sıddık Bahadır" olan Bereket Jah'ın cenazesi Hindistan'a gönderilecek ve Haydarabad'd...